CWG 2022: Vinesh Phogat, Ravi Dahiya, Avinash Sable steal the show