Nainital, Uttarakhand

Munnar, Kerela

Manali, Himachal pradesh

Dharamshala, Himachal pradesh

Gulmarg, Jammu & Kashmir

Dalhousie, Himachal pradesh

click here to new story