Kamal Haasan's 'Vikram' trailer lights up Burj Khalifa