Sham Kaushal wishes 'puttar' Vicky Kaushal on birthday