Air Force chief, Navy chief receive Param Vishisht Seva Medal